UN NOU LLINDAR 
La millor política, al servei del poble
Mons. Sebastià Taltavull 27/04/2021

La proposta ens ve del papa Francesc i de la profunditat d’aquest tema en la seva encíclica Fratelli tutti (FT) («Germans tots»). Més que mai necessitem referents fiables a l’hora d’experimentar el gust de sentir-nos poble i viure el goig d’una construcció en comú. «Fa falta desenvolupar el gust espiritual d’estar a prop de la vida de la gent, fins al punt de descobrir que això és font d’un goig superior» (EG 268). A més diu que això ho hem contemplat en Jesús quan reconeixem que el seu amor ens dignifica i ens sosté, sobretot quan aquesta mirada seva s’amplia i s’adreça plena d’afecte i ardor vers tot el seu poble. Aquesta aportació del papa Francesc al moment que vivim és el que em va moure a enviar a tots els polítics de la nostra illa de Mallorca —govern, consell, parlamentaris i alcaldes— l’esmentada carta-encíclica Fratelli tutti pel bon servei que ens pot fer a tots i de forma particular als implicats en la responsabilitat política, que ho han agraït. Sempre he pensat que l’Església, per damunt de tota legítima diferència, tenim l’obligació d’entrar en diàleg i oferir el pensament social que brolla de l’Evangeli, que sempre serà un bé per al poble.

Referint-se a la política, el papa Francesc diu que «fa falta la millor política posada al servei del veritable bé comú» (FT 154) i que «el menyspreu dels febles pot amagar-se en formes populistes, que alguns utilitzen demagògicament per als seus fins, o en formes liberals al servei dels interessos econòmics dels poderosos. En ambdós casos s’adverteix la dificultat per pensar un món obert que tingui un lloc per a tots, que incorpori els més dèbils i que respecti les diverses cultures» (FT 155). «Els polítics són cridats a preocupar-se de la fragilitat dels pobles i de les persones. Cuidar la fragilitat vol dir força i tendresa, lluita i fecunditat, enmig d’un model funcionalista i privatista que mena inexorablement a la cultura del rebuig» (FT 188). Tanmateix, això s’agreuja quan en el discurs polític i mediàtic es recorre a la desqualificació, a l’insult, al menyspreu, a la mentida o a la calúmnia, fins i tot quan s’actua amb el virus anomenat fake news expandit com a fenomen global que infecta qualsevol esforç sincer de comunicació.

«Els grups populistes tancats —diu el papa Francesc— desfiguren la paraula “poble”, atès que en realitat no parlen d’un veritable poble, ja que la categoria de “poble” és oberta» (FT 160). La concreció s’envesteix amb el greu problema de l’atur, ara més agreujat amb la pandèmia. Per això dirà que «el gran tema és el treball. La cosa veritablement popular —perquè promou el bé del poble— és assegurar a tothom la possibilitat de fer brotar les llavors que Déu ha posat en cadascú, la seva capacitat, la seva iniciativa, les seves forces. Aquesta és la millor ajuda per a un pobre, el millor camí cap a una existència digna [...] La política no pot renunciar a l’objectiu. No existeix pitjor pobresa que aquella que priva del treball i de la dignitat del treball» (FT 162).

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET