DESTAQUEM


Poblet

AQUESTA SETMANA

Per començar el dia

SANTORAL28 de setembre
Beat Francesc Castelló i Aleu (1914 – 1936)

Aquest màrtir lleidatà nascut a Alacant va estudiar amb els maristes i posteriorment química amb els jesuïtes. Home de fe i compromès amb l'Església, com…

Tot el Santoral

GOIGS DE LA SETMANA


Goigs a Jesús. TENS ENVEJA… En el Regne del meu Pare no es coneix el vesprejar: El mig dia o mitja tarda són l’etern matinejar.…

EFEMÈRIDE

28 de setembre del 1372

Pere III decreta el repoblament de la ciutat de l’Alguer amb catalans del Penedès i del Camp de Tarragona

LECTURES DEL DIA

28 de setembre, dijous XXV de durant l’any

Lectura primera Ag 1,1-8 Reconstruïu el temple, i jo m'hi complauré Comença la profecia d'Ageu L'any segon del rei Darius, el dia u del mes sisè, a través del profeta Ageu, el Senyor va fer sentir la seva paraula a Zorobabel, fill de Salatiel, governador de Judà, i a Josuè, fill de Josèdec, gran sacerdot, i els digué: «Això diu el Senyor de l'univers: Aquest poble creu que encara no ha arribat el moment de reconstruir el temple del Senyor». Però la paraula del Senyor diu a través del profeta Ageu: «Com? A vosaltres ja us ha arribat l'hora de viure en palaus enteixinats, i aquest temple ha de quedar en ruïnes? Això diu el Senyor de l'univers: Fixeu-vos què us passa: sembreu molt i colliu poc, mengeu i us quedeu amb gana, beveu i no us poseu mai alegres, us abrigueu i no us passa el fred; els jornalers posen el sou en bosses foradades. Veieu què us passa?, diu el Senyor de l'univers. Au, aneu a tallar fusta a la muntanya i reconstruïu…

Lectures completes

campanya Nous Amics
x