Contactes de «Catalunya Cristiana»

Direcció:

Mn. Miquel Ramón Fuentes

director@catalunyacristiana.cat

Administració i Subscripcions:

Isabel Giralt i Dídac Campos

administracio@catalunyacristiana.cat

Redacció:

redaccio@catalunyacristiana.cat

Comercial:

Eduard Masllorens

agentcomercial@catalunyacristiana.cat

Publicitat:

Carme Planàs

publicitat@catalunyacristiana.cat


Si vols enviar-nos un comentari o petició