Joseph Ratzinger va ser una persona de grans dimensions intel·lectuals i espirituals, però pocs van conèixer una característica seva, enfosquida per la "llegenda negra" de…