“En ell (Jesucrist) tenim posada l’esperança: ell continuarà salvant-nos”, diu sant Pau als Corintis (2Co 1,10); i als Efesis els diu: “Nosaltres que des del…

La Pasqua és el temps on se’ns convida a fer experiència del pas de Déu per la nostra vida, personalment i col·lectiva, sense defugir la…

“Que l’esperança us ompli d’alegria” (Rm 12,12) són unes paraules de sant Pau als Romans en tot un capítol (el 12) que és una invitació…