Amb el lema “Generar esperança”, l’Església celebra el 4 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat, la Jornada Pro Orantibus, dedicada a la vida contemplativa…