La Companyia de Jesús ha treballat durant l’any 2021 amb gran dedicació per continuar implantant el Sistema d’Entorn Segur (SES) a Espanya sota tres pilars: prevenció, intervenció i sensibilització.

El fruit és més coneixement, consciència i implicació en la realitat dels abusos, així com més recursos per prevenir-los i fomentar una cultura del bon tracte.

El resum de les activitats i l’actualització de dades sobre casos es plasma en el segon Informe del SES 2021 i en l’actualització de la web www.entornoseguro.es.

Prevenció

L’aposta forta en matèria de prevenció es dirigeix a incrementar i implantar la formació en el conjunt d’institucions i activitats de la Companyia de Jesús a Espanya.

Més de 4.000 persones han rebut cursos formatius: jesuïtes en formació, personal de col·legis, de l’àmbit universitari, treballadors i voluntaris del sector social i sector Servei de la Fe i personal de l’administració

Els responsables dels Espais d’Escolta del SES han participat en el curs sobre abusos que anualment organitza la Unitat d’Intervenció Psicosocial de la Universitat de Comillas, que inclou un mòdul impartit per la Universitat Gregoriana de Roma.

Altres accions preventives han estat l’elaboració dels “mapes de risc” de les institucions que pretenen identificar riscos potencials en cada obra en matèria de tot tipus d’abusos.

Intervenció

Davant d’una denúncia per un possible cas d’abús, la fase de la intervenció inclou la investigació i el seguiment, així com l’atenció i resposta a la persona que pateix l’abús i a l’abusador.

En aquesta línia, al llarg del 2021, s’ha treballat per oferir a les víctimes respostes adaptades a les seves necessitats, escoltant i atenent les seves demandes.

A més de la possibilitat d’acollida en els Espais d’Escolta o l’accés a atenció psicològica, entre altres mesures, s’han incorporat noves possibles respostes com el protocol de reparació, adreçat a víctimes que no poden tenir empara legal perquè els fets han prescrit  o perquè l’autor ha mort; o la justícia restaurativa, que pot incloure diferents actuacions com entrevistes amb la víctima i acompanyament a l’agressor per a l’assumpció de la seva responsabilitat i en alguns casos, una trobada final restaurativa i guaridora entre víctima i abusador.

Durant el 2021 s’han iniciat quatre protocols de reparació i s’han dut a terme cinc processos de justícia restaurativa

Sensibilització

En matèria de sensibilització, durant el 2021, s’ha procedit a redissenyar la web del SES per donar cabuda a les noves respostes de reparació i justícia restaurativa, així com altres avenços del sistema.

En el sector d’universitats s’han difós materials nous i de manera conjunta els centres van crear i difondre un vídeo de sensibilització específic per als seus públics.

També s’han organitzat jornades sobre temes relacionats amb el foment del bon tracte i la cura de la persona, com les relatives a les novatades als col·legis majors.

I per segon any consecutiu, la Companyia es va sumar el 8 d’abril, Dia Mundial per a la Prevenció i Guariment de l’Abús Sexual Infantil, amb una campanya provincial en xarxes socials.

Actualització de xifres

L’informe SES també actualitza les dades presentades en l’anterior informe sobre els abusos comesos per jesuïtes a les províncies espanyoles, incorporant les denúncies arribades el 2021.

S’han rebut set denúncies sobre jesuïtes que no formaven part del llistat anterior; tres d’ells són acusats d’abusos cap a menors i quatre es refereixen a abusos cap a adults.

Amb aquesta actualització, les xifres de jesuïtes i víctimes referides a casos de menors des de finals del 1920 fins a l’actualitat es resumeixen així: 68 acusats i 84 víctimes. I en el cas d’abusos de jesuïtes sobre adults: 35 acusats i 41 víctimes. La investigació històrica inicialment només incloïa casos relacionats amb jesuïtes.

En l’últim any s’ha incorporat la informació sobre casos referits a personal laic, així com casos d’abusos entre menors

La Companyia de Jesús renova el seu compromís de continuar donant suport i vetllant per les víctimes, i seguir treballant per prevenir els abusos, fomentar el bon tracte i la cura mútua i generar entorns segurs en totes les seves institucions.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!