El papa Francesc ha decidit la construcció d’una central agrovoltaica, que cobrirà totalment la demanda d’electricitat de la Ciutat del Vaticà. Estarà ubicada a la zona extraterritorial de Santa Maria di Galeria, a 18 quilòmetres al nord de Roma, on avui hi ha l’emissora Ràdio Vaticana.

“Cal fer la transició cap a un model de desenvolupament sostenible, que redueixi les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, amb l’objectiu de la neutralitat climàtica”, escriu Francesc en la carta apostòlica en forma de motu proprio Germà sol.

El tex s’inspira en una expressió de sant Francesc d’Assís. El Papa subratlla que la humanitat “ha de tenir mitjans tecnològics” per afrontar la transformació ambiental, amb èmfasi en l’energia solar, davant les “pernicioses conseqüències ètiques, socials, econòmiques i polítiques” de l’emissió de gasos hivernacle.

“Amb la carta encíclica Laudato Si”, escriu el Papa, “sobre la cura de la nostra Casa Comuna (…) vaig convidar tota la humanitat a prendre consciència de la necessitat de canviar els seus estils de vida, de producció i de consum, per combatre l’escalfament global, la principal causa del qual és l’ús generalitzat de combustibles fòssils”.

Novament el Papa expressa la seva convicció sobre el fet que la humanitat té els mitjans tècnics a la seva disposició per afrontar la transformació mediambiental i que, entre ells, l’energia solar té un paper clau.

Francesc informa, a més, que per implementar aquest projecte es nomenaran comissionats extraordinaris, amb capacitat plena per dur a terme les activitats administratives necessàries i els autoritza a informar les autoritats italianes sobre el que passa en aquesta zona extraterritorial de Santa Maria di Galeria.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!