Nomenaments en els mitjans de comunicació vaticans

Les persones transsexuals, tot i que hagin estat sotmeses a un tractament hormonal o a una operació de canvi de sexe, poden rebre el baptisme “si no es donen les situacions en les quals hi hagi el risc de generar escàndol públic o desorientació entre els fidels”.

I els fills de les parelles homosexuals han de ser batejats tot i que neixin d’un ventre de lloguer, sempre que hi hagi l’esperança fonamentada que seran educats en la fe catòlica.

Així ho afirma el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe en una carta signada pel prefecte Víctor Manuel Fernández, aprovada pel Papa el 31 d’octubre.

Va ser el bisbe de Santo Amaro (Brasil), Mons. José Negri, qui va demanar el mes de juliol passat aclariments sobre la possible participació en els sagraments del Baptisme i del Matrimoni de transsexuals i homosexuals.

Pel que fa al Baptisme d’una persona transsexual, la resposta és afirmativa, sempre que no hi hagi escàndol, ja sigui un adult, un nen o un adolescent, “si està ben preparat i té bona voluntat”.

El Dicasteri, davant els dubtes “sobre la situació moral objectiva en la qual es troba una persona” o “sobre les seves disposicions objectives cap a la gràcia” (i, per tant, també quan no apareix plenament el propòsit d’esmena), proposa algunes consideracions.

L’Església ensenya que, quan el sagrament del Baptisme “es rep sense penediment per pecats greus, el subjecte no rep la gràcia santificant, tot i que sí el caràcter sacramental”, que és indeleble, com es llegeix al Catecisme, i “roman per sempre en el cristià com a disposició positiva cap a la gràcia”.

A través de cites de sant Tomàs i san Agustí, el Dicasteri recorda que Crist continua buscant al pecador i quan arriba el penediment, el caràcter sacramental rebut disposa immediatament a rebre la gràcia.

El papa Francesc ha dit en moltes ocasions que l’Església no és una duana, i especialment pel que fa al Baptisme, no pot tancar la porta a ningú

Més problemàtic és que una persona transsexual sigui padrí o padrina de Baptisme.

“Sota certes condicions, es pot permetre”, es llegeix a la carta, però es recorda que aquesta tasca no és un dret, per la qual cosa “la prudència pastoral exigeix que no es permeti si hi ha perill d’escàndol, legitimació indeguda o desorientació en l’àmbit educatiu de la comunitat eclesial”.

A la carta també es tracta el tema d’una persona homosexual que cohabita i sol·licita ser padrí o padrina d’una persona que serà batejada. S’exigeix que porti “una vida conforme a la fe i a la tasca que assumeix”.

Diferent és el cas, explica el text, “en el qual la convivència de dues persones homosexuals consisteix no en una simple cohabitació, sinó en una relació estable i declarada more uxorio, ben coneguda per la comunitat”.

El Dicasteri per a la Doctrina de la Fe invoca la deguda prudència “per salvaguardar el sagrament del Baptisme i especialment la seva recepció, que és un bé preciós que cal protegir, perquè és necessari per a la salvació”.

Però recorda que cal considerar “el valor real que la comunitat eclesial confereix als deures dels padrins i padrines, el paper que desenvolupen en la comunitat i la consideració que mostren cap a l’ensenyament de l’Església”.

Finalment, suggereix que “pot haver-hi una altra persona de l’entorn familiar que actuï com a garant de la correcta transmissió de la fe catòlica al batejant”.

Pel que fa al tema del matrimoni, constata que no hi ha problema perquè una persona transsexual sigui testimoni en un casament, perquè res no ho prohibeix en la “legislació canònica universal vigent”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!