La Sacrosanctum concilium, en el n. 125 manifestava: “Que es mantingui fermament la pràctica d’exposar a les esglésies imatges sagrades a la veneració dels fidels;…