En el nostre Pregó pasqual o, anomenat, Laus cerei (“Lloança al ciri”), hi ha uns versets que s’anomenen laus apis, és a dir, “elogi a…

 “En ell (Jesucrist) tenim posada l’esperança: ell continuarà salvant-nos”, diu sant Pau als Corintis (2Co 1,10); i als Efesis els diu: “Nosaltres que des del…

Malgrat que quedin algunes setmanes, durant la Quaresma ens preparem, sobretot, per celebrar els dies sants que són el centre de la nostra fe cristiana,…