Just abans de l’oració sobre les ofrenes, el sacerdot que presideix l’acció litúrgica pronuncia aquesta monició, la primera i més genuïna entre les diverses possibilitats…

És el Senyor!

abril 23, 2023 0

En aquest diumenge, capvuitada de Pasqua, l’evangeli ens presenta una dimensió essencial del Misteri Pasqual: Jesús ha ressuscitat i els primers creients n’experimenten la presència…

Un ensenyament no rebut

desembre 4, 2022 0

La constitució litúrgica del Vaticà II va recordar, en els seus principis fonamentals, la sacramentalitat de l’assemblea reunida per celebrar el diumenge, especialment al voltant…

Desert i llibertat

abril 5, 2022 0

A la Bíblia, el desert és el lloc de trobada amb Déu i, al mateix temps, el lloc de la prova i la temptació. El…