D’acord, el títol no és meu, sinó d’una cançó d’en Raimon però, fent camí cap al Nadal —temps d’esperança motivat per la rememoració d’Aquell qui…