Arribem al final del curs escolar, és temps de reflexió, tancament i planificació.

Amb la finalització de les classes es completa una part important de la tasca del docent, que ha de ser necessàriament complementada amb l’anàlisi i reflexió d’allò que s’ha fet. Per a tot bon professional, és moment de reflexionar, valorar i analitzar el treball realitzat durant el curs.

La feina dels mestres, professors o de qualsevol professional de l’educació, va molt més enllà d’impartir lliçons i matèries. La feina dels docents consisteix a educar en valors i crear oportunitats educatives i d’aprenentatge en la vida dels alumnes, ja siguin infants o adolescents. Per això, és realment important reflexionar sobre el curs que acaba.

Permeteu-me, doncs, compartir algunes consideracions sobre la reflexió, l’avaluació, el tancament i la planificació a final de curs:

L’avaluació a final del curs és crucial, permet obtenir una visió integral del progrés dels alumnes i el nivell d’èxit assolit. Ens ajuda als professionals a prendre decisions en dos àmbits fonamentals:

  1. En el Mesurament del Progrés: és moment d’avaluar el compliment dels objectius educatius i estàndards definits a principis de curs.
  2. En la Identificació de les Fortaleses i Debilitats: toca detectar les àrees que necessiten millorar per poder-hi oferir el reforç i suport que calgui o sigui necessari.

La valoració i la gratitud. És moment de reflexionar sobre els èxits, les experiències i les lliçons apreses. Toca agrair als alumnes, professors i al personal d’administració i serveis que ha fet possible la nostra formació. La diversitat a la nostra comunitat ens enriqueix. Valorem i respectem les diferències per seguir creixent com a comunitat educativa.

La planificació futura. Per planificar és essencial mirar el futur. Quins aprenentatges volem continuar desenvolupant? Com podem créixer com a individus i com a comunitat? L’avaluació continuada ens guia en aquest camí. No necessitem proves finals si dissenyem avaluacions efectives.

En aquest tancament de curs, celebrem els èxits, els aprenentatges i la comunitat que hem construït junts.

Gràcies per formar part d’aquest viatge educatiu que el curs vinent continuarà.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!