La paràbola de les deu noies núbils, en edat de ser casades, les dames d’honor de l’es­pòs i l’esposa el dia de les seves noces, és una de les millors semblances emprades per Jesús per descriure com serà el Regne dels cels.

El Còdex Beza, adobat per totes les versions antigues, conserva la lliçó original de la paràbola: “Sortiren a l’encontre de l’espòs i l’esposa.” La majoria de manuscrits ometen “i l’esposa”, pel masclisme dominant en la societat. El número deu subratlla la cohesió del grup. Tot seguit, però, se’ns informa que estan profundament dividides entre elles: cinc són nècies i cinc assenyades, com succeeix generalment en la nostra societat. L’oli que les unes porten amb els seus flascons, i les altres no, marca la diferència entre el seny i la niciesa. Totes elles estan ben proveïdes de torxes i de flascons —avui en diríem de xarxes socials— però si no hi ha oli, les torxes no poden donar llum. L’oli que porten les assenyades és personal de cadascuna d’elles i intransferible: és l’oli que destil·len del seu interior posant bàlsam en les situacions més difícils.

Avui estan de festa, han d’il·luminar la boda de l’espòs i l’espo­sa. La diferència entre les assenyades i les nècies rau en l’oli que porten sempre amb elles les noies assenyades, mentre que les nècies l’han d’anar a comprar, han de comptar amb el diner injust, el déu Mamon, de la societat de consum. La coincidència entre el moment de la seva partença i el de l’arribada de l’espòs, expressa molt bé la idea de Jesús d’excloure del Regne tant el “comprar” com el “vendre”.

L’oli que han anat a comprar als venedors no els obre la porta quan arriben més tard i supliquen: “Senyor, senyor, obre’ns!” L’espòs diu que no les coneix, perquè no han estat vetllant fins al moment de la seva arribada. De l’estil parabòlic, Jesús passa sense solució de continuïtat a exhortar els seus deixebles i, per tant, també a nosaltres: “Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora.” El retard de la vinguda de l’Espòs és una idea típica de Mateu. No ens hi hem de capficar.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!