L’any 2021 més de 4 milions de persones van rebre atenció en centres de l’Església, segons la memòria d’activitats d’aquest exercici presentada per la Conferència Episcopal Espanyola.

Aquesta memòria presenta el destí que es va donar als 321,015 milions d’euros rebuts de l’assignació tributària i també de tota l’activitat feta per l’Església, a diòcesis i congregacions, al llarg del 2021.

Ester Martín, directora de l’Oficina de Transparència de l’episcopat, ha explicat que tota l’activitat, sobretot sacramental, espiritual, cultural i social, equival al 3 per cent del producte interior brut espanyol.

La responsable de Transparència de l’Església a Espanya ha recordat que l’Església ha estat present, des del 2021 fins ara, en les realitats socials més dures. 

 

Martín ha comentat que totes les celebracions de sagraments, especialment baptismes i casaments, han augmentat molt l’any 2021, i l’únic que baixa és la Unció de Malalts, que havia pujat molt el 2020 per la pandèmia. 

Igualment ha recordat que l’Església genera 226.000 llocs de feina, entre directes, indirectes i induïts, però ha recordat que el voluntariat és bàsic per entendre el servei dels catòlics a la societat. 

Per la seva banda, el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. Francisco César García Magán, ha assenyalat que l’aportació de l’Església és avui imprescindible per a la societat espanyola, cosa que no eximeix l’Administració pública de la seva responsabilitat a l’hora de satisfer les necessitats dels ciutadans. 

La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquesta memòria avui com un exercici de transparència. Entre moltes altres dades socials, cal destacar que, a Catalunya, hi ha 88 cases de l’Església per a gent gran, malalts crònics i persones amb discapacitat que atenen gairebé 8.000 persones, més d’un 10 per cent dels beneficiats a tot l’Estat. 

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!