La bona feina feta per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, d’ençà de la seva erecció el 2015, ha estat un element important perquè el seu rector, Armand Puig i Tàrrech, assumeixi ara la responsabilitat de presidir l’Agència per a l’Avaluació i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques de la Santa Seu (AVEPRO), esteses arreu del món i amb les respectives correspondències amb els diversos estats i les seves agències de qualitat que hi han estat creades. És un organisme independent en relació amb el Dicasteri per a la Cultura i l’Educació, però molt lligat a ell i que depèn de la Secretaria d’Estat.

El nomenament, que s’ha fet efectiu el 5 de juny, és per a un període de cinc anys i implicarà que Armand Puig hagi d’instal·lar-se a viure a Roma, “perquè la feina és grossa i bonica de fer però té el seu embalum”. Per tant, caldrà buscar-li relleu en les seves responsabilitats a l’Església catalana, especialment com a rector de l’Ateneu, del Seminari Major Interdiocesà i de la basílica barcelonina dels Sants Màrtirs Just i Pastor.

Quina serà la seva responsabilitat concreta al capdavant de l’AVEPRO?

La de gestionar tot aquest grapat d’institucions universitàries, que són unes 900, i que configuren el mapa de l’ensenyament eclesiàstic a nivell mundial. En ple contacte amb el Dicasteri per a la Cultura i l’Educació atendrem les realitats dels diversos continents. Estem parlant d’una tasca que hauria d’abastar totes les realitats universitàries eclesiàstiques.

Quins objectius o propòsits es marca?

D’entrada, és evident que no podem limitar-nos a Europa, hem de considerar tota la resta de continents i també el que hem d’intentar és convèncer, imprimir en les institucions universitàries eclesiàstiques un sentit de la feina ben feta i de la necessitat d’establir un nivell més alt de qualitat del que tenim ara. És voluntat del Sant Pare, manifestada el 25 de febrer passat, en un discurs a les Universitats Pontifícies romanes, que hi hagi unitat i unió d’esforços per avançar en aquesta direcció.

“Sense aquest bon treball i aquesta bona feina que a Roma coneixen i valoren, segurament que aquest nomenament no s’hauria fet”

Aquest nomenament és un reconeixement per part del Vaticà a la feina ben feta al capdavant de l’Ateneu Universitari Sant Pacià?

El nomenament reconeix, d’una certa manera, la feina feta a l’Ateneu i també el mateix Ateneu. No penso que es puguin separar les persones i les institucions i l’Ateneu, d’ençà de la seva erecció el 2015, ha treballat molt i bé. Sense aquest bon treball i aquesta bona feina que a Roma coneixen i valoren, segurament que aquest nomenament no s’hauria fet. Per tant, d’una certa manera podem dir que la valoració positiva d’un, de fet, és la valoració positiva de tots.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!