El papa Francesc ha escollit els temes de les dues Jornades Mundials de la Joventut (JMJ) que celebraran a les Esglésies particulars el 2023 i el 2024, amb ocasió de la solemnitat de Crist Rei, que marcaran el camí de preparació al Jubileu dels Joves, en el context del gran Jubileu del 2025, que tindrà com a lema “Pelegrins de l’esperança”.

El Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida ha anunciat el lema de la XXXVIII JMJ 2023, “Feliços en l’esperança” (Rm 12,12), i de la XXXIX JMJ 2024, “Els qui esperen en el Senyor caminen sense cansar-se” (Is 40,31).

“Les alegries i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes d’avui, dels pobres sobretot, i de tots els qui pateixen, són també les alegries i les esperances, les tristeses i les angoixes dels deixebles de Crist”, va subratllar el 1965 la constitució pastoral Gaudium et spes.

En els temps difícils d’avui, l’Església, com llavors, desitja revifar l’esperança en el món i per això es recolza en particular en els joves, protagonistes de la història i “missioners de l’alegria”.

De la seva banda, en l’exhortació apostòlica postsinodal Christus vivit el papa Francesc assenyala Crist com “la nostra esperança i la joventut més maca del món”.

Ara, amb els temes de les dues properes JMJ, el Pontífex convida els joves a aprofundir en el significat de l’esperança cristiana i a donar testimoni amb alegria que Crist és viu.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!