En la Jornada dedicada a la mobilitat i al trànsit, volem accentuar aspectes que són fonamentals per fer de la mobilitat un mitjà de relació humana i de respecte quan es refereix sobretot a la circulació i conducció de vehicles. Hem d’estar convençuts que conduir bé és una forma educada d’exercir la caritat, que és la font d’una bona relació humana, un acte moral que ens predisposa a fer als altres allò que voldríem que ens fessin a nosaltres. Tanmateix, quan agafam el cotxe o un altre vehicle de transport hem de ser conscients que es tracta de la utilització d’un mitjà per respectar-nos i fer-nos bé els uns als altres.

El trànsit pels carrers, carreteres, autovies, autopistes i camins veïnals ens dona la possibilitat de conduir correctament, mostrar respecte a l’altre, aturar-se quan pertoca, cedir el pas quan se’ns indica, evitar l’agressivitat verbal i gestos insolents, donar preferència quan l’altre en té, respectar les senyalitzacions sense rebaixes, contribuir a un diàleg constructiu sobre els carrers i l’asfalt, evitant substàncies nocives que ens facin perdre el control. Cal fer del trànsit un bon espai de convivència.

El fonament és Jesús, ja que ell es defineix com a “Camí”, “Veritat” i “Vida” (cf. Jn 14,6). Una paraula encoratjadora dirigida a tots, homes i dones transportistes i conductors, com també als vianants, ja que la mobilitat ens afecta a tots. Caminar amb Jesús ens obliga a ser bons conductors i posar en rodatge aquelles actituds i habilitats per ser-ho, no només en el viatge, sinó sempre. Quan Jesús ens diu “Jo som la Vida” ens convida a defensar-la i respectar-la sempre, més quan hi ha el risc o el perill de perdre-la.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!