Irídia – Centre per la defensa dels drets humans és una associació compromesa en la promoció i protecció dels drets humans, en especial civils i polítics. La nostra missió és elevar la protecció dels drets humans en àmbits clau com la violència institucional, la persecució de la tortura, el racisme, les migracions, la memòria històrica, la privació de llibertat i el dret a la protesta. El nostre enfocament combina litigi estratègic, intervenció psicosocial, comunicació transformadora i incidència política. A Irídia treballem amb un enfocament interseccional, social i de justícia global, amb plena independència de partits polítics, l’administració o els poders econòmics.

Irídia proporciona una intervenció integral davant les vulneracions dels drets. D’una banda, oferim assistència  jurídica i transformem casos individuals en litigis estratègics per promoure canvis sistèmics i estructurals. D’altra banda, l’equip d’atenció psicosocial proporciona suport psicològic i d’acompanyament a les persones i col·lectius afectats per violacions dels seus drets fonamentals. Aquestes perspectives s’uneixen al Servei d’Atenció i Denúncia davant Violència Institucional (SAIDAVI), que ofereix assistència jurídica i psicosocial a víctimes de maltractament en el sistema penal català, amb l’objectiu de prevenir i denunciar la violència institucional per part de cossos i forces de seguretat pública o privada. En aquest sentit, des del 2016, ja hem atès més de 570 casos. Per últim, realitzem incidència política i social a través de campanyes comunicatives i interaccions amb grups polítics, parlamentaris i governs per assegurar-nos que les polítiques públiques siguin respectuoses i promotores dels drets humans.  

La base associativa d’Irídia sobrepassa el miler de persones. Les aportacions periòdiques i les donacions puntuals són essencials i ens permeten mantenir independència i autonomia en decisions estratègiques de l’entitat, així com reforçar i amplificar la tasca que porta a terme.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!