Aquest dimarts 9 de maig, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha donat a conèixer la instrucció sobre abusos sexuals a menors i persones vulnerables en què els bisbes es comprometen a “encoratjar” que les víctimes denunciïn el seu cas davant dels tribunals civils.

Aquesta instrucció, aprovada a la darrera Assemblea Plenària de la CEE, serveix com a guia per a la diòcesi i congregacions religioses sobre com actuar davant de la denúncia d’un cas d’abusos sexuals. Cal dir que el document serà actualitzat cada vegada que canviï la normativa canònica vigent.

En el preàmbul de la instrucció, l’Església demana perdó i es compromet “amb la recerca de la veritat i la realització de la justícia”, tant en l’àmbit canònic com en l’àmbit civil, per la qual cosa els bisbes reafirmen el principi de col·laboració amb la justícia secular.

Els prelats es comprometen a “respectar i fins i tot encoratjar que les víctimes exerceixin el dret d’actuar segons la seva consciència pel que fa a la denúncia davant de les autoritats estatals, sense excloure la possibilitat que la pròpia diòcesi o l’institut pugui, en el seu cas, personar-se en el procés penal corresponent”.

El document assenyala que entre les actituds “més abominables” en el ministeri i la vida d’un sacerdot hi ha “l’autoritarisme, l’abús de poder i, de manera molt especial, l’abús sexual contra menors, contra els qui tenen habitualment un ús imperfecte de raó i contra aquells als quals el dret reconeix també una tutela”.

La instrucció palesa que les situacions d’abús sexual són “extremadament doloroses i inacceptables”

Així mateix, afirma que aquestes situacions són “extremadament doloroses i inacceptables”, causen danys físics, psicològics i espirituals a les víctimes, i perjudiquen la comunitat de fidels.

Aquesta instrucció garanteix una manera de procedir unitària a tot el territori de la CEE i, per això, explica i desenvolupa els mecanismes jurídics i processals del dret de l’Església, que són “obligatoris i vinculants” per a tots els bisbes diocesans i per als superiors majors dels instituts de vida consagrada i societats de vida apostòlica clericals.

Les disposicions d’aquesta instrucció són també d’aplicació als membres no clergues d’instituts de vida consagrada o de societats de vida apostòlica, o a qualsevol fidel que tingui “alguna dignitat o dugui a terme un ofici o una funció a l’Església”. 

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!