Feina i habitatge dignes és igual a una vida digna. Prou bé que saben aquesta equació les entitats que treballen a favor de les persones més vulnerables.

En el número d’aquesta setmana ens fixem en la importància de donar feina a persones amb discapacitat funcional i intel·lectual, i en el camí que encara hi ha pendent de recórrer. S’estima que a Catalunya hi ha 634.000 empreses. De totes elles, 8.152 tenen més de 50 treballadors, per tant estan obligades a contractar el 2% de persones amb certificat d’alguna discapacitat, d’acord amb el decret 86/2015. Tot i que no es disposa d’estadístiques, segons exposen els responsables de la formació i acompanyament a l’entrada en el món laboral de les persones amb aquesta diversitat funcional, més del 75% de les empreses no compleix la normativa integradora.

Que tothom tingui feina digna, per tant, encara és un deure pendent de la nostra societat, encara més quan es parla de col·lectius amb necessitats especials. D’aquí la importància de fundacions, entitats i empreses amb ànima i motor social; algunes d’elles impulsades per pares i mares que han desplegat solucions perquè els seus fills es puguin desenvolupar de manera autònoma. És qui conviu amb aquestes necessitats especials en el dia a dia qui veu més fàcilment tot allò que els fa bé a persones a qui els cal més suport que a altres. També són ells els més conscients dels obstacles que troben per accedir a un dels pilars de la inclusió social i l’autonomia personal: una feina remunerada.

Com va dir el papa Francesc, el 3 de desembre del 2022, amb motiu del Dia de les Persones amb Discapacitat, “acollir les persones amb discapacitat i respondre a les seves necessitats és un deure de la comunitat civil i eclesial”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!