El Sínode reitera la vocació a la vida

Durant la vuitena Congregació General del Sínode sobre les Famílies s’ha reiterat la vocació a la vida com a element fonamental de la família. Per això, s’ha convidat els fidels a aprofundir en l’encíclica de Pau VI Humanae vitae, per comprendre més bé la importància de fer servir els mètodes naturals de regulació de la fertilitat i de la no-acceptació de l’anticoncepció. Així, s’ha reafirmat la condemna de la manipulació genètica i la crioconservació d’embrions.

Els pares sinodals també han posat en relleu la tendència d’alguns països i organitzacions occidentals de presentar, sobretot a l’Àfrica, alguns conceptes com el dels “drets humans” vinculats a l’ajuda econòmica i fortes campanyes de pressió en la seva recepció. També s’ha evidenciat que l’expressió “drets a la salut sexual i reproductiva” no té una definició precisa i que pot acabar per abastar principis que es contradiuen, com la condemna de l’avortament forçat i la promoció de l’avortament segur, o la defensa de la maternitat i la promoció de l’anticoncepció.

Novament s’ha subratllat la importància d’una preparació adient per al matrimoni i que la seva celebració sembla que es redueix cada cop més a la dimensió social i jurídica i es deixa en segon pla la religiosa i espiritual. En aquest sentit, s’ha dit que el matrimoni és una vocació per a la vida i que la seva preparació ha de ser llarga i detallada.

Un altre tema sobre el qual s’ha insistit és en la necesitat de més presència de jutges laics ben preparats, en particular dones, als tribunals eclesiàstics. Igualment, s’ha reiterat la importància que els sacerdots estiguin ben preparats per a la pastoral del matrimoni i la família, i que facin servir les homilies per anunciar l’Evangeli de la família.

Emigració i família ha ocupat un moment de la reflexió i s’ha insistit que la família és un dret fonamental que ha de veure reconegut cada immigrant. Per això s’ha demanat als responsables de les polítiques internacionals d’emigració que protegeixin el dret a la unitat familiar.

L’hora dedicada al debat lliure ha tocat tres temes: respecte als divorciats que s’han tornat a casar, on s’ha manifestat la necessitat d’un camí de penitència, acompanyat d’una reflexió sobre els divorciats que s’han quedat sols perquè sovint pateixen en silenci i estan marginats de la vida social; la necessitat de protegir els fills dels cònjuges divorciats de les repercussions psicològiques d’un divorci, i la importància de la relació entre la família i l’educació dels nens.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!