Augmenta el nombre de catòlics a Àfrica i Àsia

S’acaba de publicar l’Anuari Pontifici 2015 i el nou Anuari Estadístic de l’Església catòlica. El primer registra les novetats relatives a la vida de l’Església de febrer del 2014 al febrer del 2015 i el segon, els canvis que van tenir lloc el 2013.

Les estadístiques, que es refereixen a l’any 2013, mostren les dinàmiques de l’Església a les 2.989 circumscripcions eclesials del planeta.

Pel que fa al nombre de catòlics al món, el 2005 era de 1.115 milions davant dels 1.254 milions del 2013 amb un augment de 139 milions de fidels.

En el decurs dels dos últims anys la presència de catòlics batejats al món va augmentar del 17,3%, al 17,7%.

Els catòlics van pujar a Àfrica (34%) que va registrar, entre el 2005 i el 2013, un augment de la població de l’1,9%.

Al continent asiàtic també es va registrar un increment de catòlics superior al de la població (2,9% davant del 3,2%). A Amèrica la pujada dels catòlics és igual a l’augment de la població. El nombre és estacionari a Europa i a Oceania també és estable.

Del 2012 al 2013 es van ordenar quaranta bisbes nous, i van passar de 5.133 a 5.173. Cinc menys a Oceania, sis menys a Amèrica del Nord, mentre que a la resta del continent americà el nombre va augmentar en vint-i-tres. A Àfrica va haver-hi cinc bisbes nous, a Àsia catorze i a Europa nou.

El nombre total de sacerdots, seculars i religiosos, va passar de 414.313 el 2012 a 415.348, a finals del 2013.

Els candidats al sacerdoci, diocesans i religiosos, van passar dels 120.616 del 2011 als 118.251 del 2013 amb una disminució del 2%.

L’únic increment és el d’Àfrica (+1,5%), mentre que Àsia, Europa i Amèrica del Nord registren una contracció del 0,5%, 3,6% i del 5,2% respectivament.

Continua la forta expansió dels diaques permanents que van passar dels 33.391 del 2005 als 43.000 del 2013. Són presents sobretot a Amèrica del Nord i a Europa, que compten amb el 97,6% del total, mentre que el 2,4% restant es reparteix entre Àfrica, Àsia i Oceania.

Els religiosos professos no sacerdots augmenten en 1% i passen de 54.708 el 2005 a 55.000 el 2013. El nombre creix a Àfrica (+6%) i Àsia (+30%) i disminueix a Amèrica (-2,8%), a Europa (-10,9 %) i Oceania (-2%).

Una dinàmica en fort descens travessa el món de les religioses professes que en aquest moment són 693.575, davant les 760.529 del 2005. Hi ha menys religioses a Europa (-18,3%), Oceania (-17,1%) i Amèrica (-15,5%). L’augment és significatiu, però, a Àfrica (+18%) i Àsia (+10%).

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!