Imma Cullell és graduada en Educació Social per la Universitat de Girona. Actualment, és vocal del Consell Directiu de la Federació Catalana de Voluntariat Social, en representació de Càritas Catalunya, coordinadora de l’Àmbit de Persones de Càritas Catalunya, que inclou la Comissió de Voluntariat i Formació, i responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona, entitat en la qual treballa des de 1993.

El 5 de desembre se celebra el Dia Internacional del Voluntariat. Quins actes hi ha previstos per aquest dia?

El Dia Internacional del Voluntariat se celebra per reconèixer i promoure la gran tasca que fa el voluntariat. Càritas és una entitat de l’Església on el gruix de persones que en formen part són voluntàries.

La proposta d’aquest any és, per una banda, enregistrar vídeos de testimonis de persones voluntàries per compartir-los a través de xarxes socials. Seran vídeos molt curts, inspiradors, on les persones voluntàries responen dues preguntes: Per què vas voler ser voluntari? I per què a Càritas?

Per altra banda, a través dels diferents mitjans, difondrem el manifest que aquest any ha estat elaborat per un grup de persones voluntàries de Càritas.

També ens sumarem a les diferents iniciatives que hi ha a les diverses demarcacions i que organitza  la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Quines tasques pot realitzar el voluntariat a Càritas?

A Càritas es desenvolupen un gran nombre de projectes i activitats. La tasca de les persones voluntàries pot ser per fer suport a l’acollida i acompanyament de les persones més vulnerables en diferents àmbits, en temes educatius/formatius, en la cobertura de necessitats bàsiques, suport a la inserció sociolaboral, en el coneixement de la llengua i la cultura. També es pot col·laborar fent tasques de gestió, o fent sensibilització, o formant part d’una junta. Les possibilitats són moltes.

“La tasca de les persones voluntàries pot ser per fer suport a l’acollida i acompanyament de les persones més vulnerables en diferents àmbits”

El 56,61 % de persones voluntàries a Càritas són dones. A què creu que és degut això?

Tradicionalment, la dona s’ha dedicat a la cura de les persones, als fills, als malalts, al veïnatge. Malgrat els canvis que hi ha a nivell d’igualtat, encara la dona prioritza aquestes tasques de cura, que en definitiva són a les que s’ofereixen les persones que acullen i acompanyen persones menys afavorides.

Val a dir que anys enrere la tendència era molt més marcada i notem que els homes s’hi van sumant.

Diverses Càritas diocesanes disposen de ‘Càritas Jove’. Quines iniciatives i projectes s’han engegat amb els joves com a “protagonistes”?

El jovent fa un suport molt important a Càritas. Malgrat que tenen horaris poc compatibles amb els serveis d’atenció directa, fan suport en temes de sensibilització, han col·laborat moltíssim en les campanyes, per exemple la de sense llar. Fan tasques de comunicació  i, els que poden, fan atenció directa o col·laboren en la gestió.

“Malgrat que els joves tenen horaris poc compatibles amb els serveis d’atenció directa, fan suport en temes de sensibilització”

Què ha de fer una persona per ser voluntària? Quin tipus de formació ha de rebre i on s’ha d’adreçar?

Qualsevol persona que vulgui ser voluntària es pot adreçar a la seu de la seva Càritas local o diocesana. A cada seu, hi ha una persona que l’atendrà, li demanarà les seves motivacions i li explicarà les possibilitats de col·laboració, així com els seus drets i deures com a persona voluntària. A partir d’aquí s’iniciarà el procés de conèixer el servei, les persones, les tasques i, si tot encaixa, se signarà el compromís.

Des de totes les Càritas diocesanes s’ofereix una formació bàsica inicial per tal que la persona voluntària pugui conèixer l’entitat, els seus drets i deures, el funcionament i organització i el model d’acció social i també des dels mateixos serveis s’ofereix informació i formació de l’activitat a desenvolupar.

Què diria a les 11.225 persones voluntàries de les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya?

El primer que diria a les persones voluntàries és GRÀCIES. De fet, els diria MOLTÍSSIMES GRÀCIES! Per implicar-se, per donar temps, per fer possible el desenvolupament de molts projectes, per la seva disponibilitat, per ser-hi. També els diria que donin testimoni, que expliquin el que fan.  

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!