Vincenzo Paglia comenta

En la seva darrera visita a Barcelona, el diumenge 1 de març, l’arquebisbe Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família i postulador de la causa de beatificació de l’arquebisbe Oscar Romero, va comentar que la beatificació serà al maig a San Salvador. L’arquebisbe Paglia va pronunciar una conferència quaresmal a la basílica de la Concepció de Barcelona. Així ho revela Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, en un article que Catalunya Cristiana publicarà la setmana vinent amb data 15 de març.

Opció preferencial pels pobres

«La beatificació de Mons. Oscar A. Romero, arquebisbe de San Salvador (1977-1980), s’inscriu en la història eclesial posterior al Concili Vaticà II, en la qual l’opció preferencial de Romero pels pobres i per un cristianisme de poble, va ser considerada, erròniament per alguns, com una opció política.» Així s’inicia l’article que Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, dedica a la figura d’Oscar A. Romero amb motiu del 35è aniversari del seu assassinat. En l’article, Armand Puig diu que “segons Monsenyor Paglia la beatificació tindrà lloc a la ciutat de la qual fou pastor el proper mes de maig”.

Armand Puig diu de l’arquebisbe Romero que «era un pastor de cap a peus, un bisbe que portava el seu poble al cor. No era un polític». També el defineix com a «amic de la pau, que s’esforçava a defensar-la en una situació en què els dos bàndols creien en la confrontació armada». I com ho feia?, es pregunta retòricament Armand Puig. Doncs «senzillament anunciant l’Evangeli i explicant-lo diumenge rere diumenge».

Seguint amb aquest retrat, Armand Puig destaca que «Romero era un amic dels pobres, els primers destinataris de l’Evangeli del Regne, aquells que Jesús posa al seu costat». «Romero era un amic de Déu», afegix a continuació, que «intuïa, com Jesús va intuir, que la seva mort s’acostava».

En l’article que publicarem íntegrament en el proper número de Catalunya Cristiana, Armand Puig posa en relleu que Romero va anar a la mort com els grans màrtirs de la fe.

I cita les paraules que es llegeixen en el seu diari un mes abans que el matessin: «Poso tota la meva vida sota la providència amorosa del Cor de Jesús i accepto ple de fe en Ell la meva mort, per molt difícil que això sigui. En tinc prou, per ser feliç i confiat, de saber amb seguretat que Ell és la meva vida i la meva mort».

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!