Al Vídeo del Papa d’aquest mes de maig, Francesc dedica la intenció de pregària a la formació de les religioses, els religiosos i els seminaristes. El missatge insisteix que “cada vocació és un ‘diamant en brut’, que cal polir i treballar”.

A la constitució apostòlica Veritas gaudium, sobre les universitats i facultats eclesiàstiques, el Papa destaca que la formació integral de les vocacions sacerdotals i religioses ha d’abastar tant la dimensió humana com l’espiritual, la pastoral i la comunitària. També indica que cal tenir en compte la diversitat cultural i social.

En aquesta línia, Francesc reprèn en el vídeo aquest requeriment i insisteix que la formació porti les persones que la reben “a ser testimonis creïbles de l’Evangeli”. En aquest sentit, la formació no vol dir únicament d’adquirir coneixements, sinó viure una experiència de trobada profunda amb Jesús.

La vida en comunitat és un aspecte central de la vida d’un religiós, una religiosa o un sacerdot. Per al Papa, aquest és un dels punts clau en la formació i preparació dels qui responen a aquestes vocacions. També reconeix que si bé aquesta experiència pot ser “enriquidora”, de vegades pot ser “difícil” i comenta que “no és el mateix viure junts que viure en comunitat”.

Segons Francesc, la vida comunitària és una escola de santedat.

La vida comunitària té un paper central en les imatges del Vídeo del Papa que acompanyen les paraules de Francesc aquest mes: des dels moments de pregària i estudi, fins a l’Eucaristia i el servei als més pobres, tot jove seminarista, religiós o religiosa enforteix la vocació compartint experiències i en l’actitud de servei constant cap als altres.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!