Una de les característiques de l’evangeli segons sant Mateu és la seva estructura sistematitzada, amb ordre tòpic, però no necessàriament cronològic. L’autor recull, un rere…