Difícilment la nostra societat pot considerar-se d’acollida quan es dota d’artefactes legals i administratius com els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), la Llei d’estrangeria o l’externalització…

“Són ells”

juliol 5, 2022 0

On ara dic “són ells”, quan vaig començar a escriure deia “són els meus fills”. Parlo dels emigrants que fa anys que sagnen als camins…