Jesús convoca “els Dotze deixebles” que anteriorment havia elegit (Mc 3,13-15) i “els envia en grups de dos”, subratllant així que no es tracta de…