Ai, ai, ai, que la AI (Artificial Intelligence) ja és aquí i ens cal repensar si la ignorància preventiva —aquella que postula que "atès que…