La diversitat que ens envolta predisposa a la innovació constant. La nostra societat canvia contínuament i, per tant, hem de desenvolupar la capacitat de poder adaptar-nos als nous progressos; en definitiva, ser competents. Ja fa anys que hi ha hagut una evolució en el paradigma del model educatiu dels nostres centres. Cadascuna de les escoles Manyanet posseeix la seva pròpia singularitat, però totes compartim un projecte educatiu comú.

Sota les directrius del nostre fundador, el pare Manyanet, eduquem el cor i la intel·ligència del nostre alumnat. Els proporcionem entorns acollidors, que els ajuden a forjar la pròpia individualitat dins de la diversitat. Tot això ho compaginem amb experiències funcionals, quotidianes, lúdiques i de vivència, per aconseguir una socialització pròpia de la seva etapa evolutiva i, alhora, un aprenentatge significatiu.

El nostre projecte està basat en la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. Disposa de diferents estratègies per aconseguir-ho i utilitza la que li facilita més el procés. Al llarg de tot el recorregut les intel·ligències inter i intrapersonal els ajudaran a formar part de la nostra comunitat aportant amor, respecte, generositat i solidaritat a l’entorn com marca el nostre ideari cristià.

Les nostres escoles són comunitats d’aprenentatge (el papa Francesc les anomena “aldees d’educació”), on tots aprenem de tothom per donar resposta als reptes i les necessitats de la nostra societat canviant.

L’acció docent de les escoles Manyanet està carregada de creativitat, originalitat, motivació i rigor professional. Constantment, generen materials, situacions d’aprenentatge, projectes de comprensió, etc., que connecten l’alumnat amb problemes reals. Es tracta de buscar solucions que aportin millores comunitàries.

Transformem qualsevol dels nostres espais en tallers d’aprenentatge, donant cabuda a fascinants propostes transversals i interdisciplinàries.

Un altre pilar del nostre projecte és la cultura de pensament. Amb les metodologies específiques de TBL (Aprenentatge basat en el pensament, de Robert Swartz) l’alumnat aconsegueix estructurar el seu pensament de forma ordenada, creativa i eficaç mitjançant destreses. Afegim el procés de la metacognició com a eix vital perquè cadascú descobreixi com aprèn i com pot aplicar-ho.

El nostre projecte és dinàmic, actiu i flexible per donar cabuda a la innovació educativa de cada moment i, paral·lelament, donar servei a la comunitat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!