Sancions contra sacerdots i religiosos que abandonen els cristians iraquians

Abans de ser ordenat, el sacerdot es compromet a oferir la vida a Déu i a l’Església. És una ofrena que es basa en l’obediència al superiors sense cap reserva. Per als religiosos, a més, “els vots són absoluts: castedat, obediència i pobresa”. Així comença el decret publicat pel patriarca de Babilònia dels Caldeus, Louis Raphael I Sako, per difondre les mesures disciplinàries adoptades contra alguns sacerdots i religiosos caldeus que en els darrers anys han abandonat l’Iraq sense el consentiment dels superiors i han demanat asil a països occidentals.

“Tenim exemples magnífics de sacerdots que ens donen grans lliçons de fe“, diu el patriarca. I esmenta els sacerdots Hana Qasha i Ragheed Ganni, i el bisbe Paulus Faraj Rahho, assassinats en els darrers anys. També recorda els sacerdots que han estat segrestats a l’Iraq i els que, després d’haver estat expulsats de casa seva, han seguit els seus fidels i han compartit la mateixa sort i condició de refugiats.

El decret suspèn de l’exercici del ministeri sacerdotal sis religiosos i sis sacerdots diocesans que han abandonat les diòcesis i comunitats religioses a l’Iraq i han emigrat a l’estranger sense el permís dels superiors i han assumit tasques pastorals a les comunitats caldees de la diàspora.

La publicació del decret ha anat precedida de les consultes amb el sínode permanent de l’Església caldea i la Congregació per a les Esglésies orientals. També s’ha fet després d'”intents i ultimàtums nombrosos i estèrils” de les autoritats de l’Església i de les comunitats religioses per posar fi a aquest fenomen que provoca escàndol entre els fidels de l’Església caldea.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!