Presentat el Missatge per a la Quaresmna del papa Francesc

El Missatge del Sant Pare per a la Quaresma 2014 tracta sobre la pobresa. Amb el títol Es va fer pobre per enriquir-nos amb la seva pobresa (cf. 2 Cor 8,9), el papa Francesc ha volgut aprofundir en un tema cabdal per a ell i que es troba en el centre mateix del seu pontificat.

En la presentació del missatge, el cardenal Robert Sarah, president del Pontifici Consell Cor Unum, ha assenyalat que “la visió cristiana de la pobresa no és la mateix que la que regeix el sentiment comú”. “La primera referència perquè un cristià entengui la pobresa és Crist mateix -continua dient Sarah-, que es va fer pobres per enriquir-nos amb la seva pobresa.” Al llarg del seu missatge el Papa distingeix clarament entre pobresa, que és una actitud evangèlica, i misèria, mancança que cal combatre. Al mateix temps enumera tres tipus de misèria: la material, la moral i l’espiritual.

El purpurat africà, encarregat de la promoció humana i cristana del Vaticà, desitja que aquesta visió tan amplia que dóna el Papa de la pobresa, i de la misèria, ajudi a oferir una visió més completa de qui és l’ésser humà i quines són les seves necessitats. El president de Cor Unum ha recordat també que en l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium (PDF) el papa Francesc escrivia que l’opció preferencial pels pobres s’ha de traduir-se principalment en una atenció religiosa privilegiada i prioriària. “Això és fonamental per no transformar l’Església en una ONG -ha dit el cardenal Sarah– Pobres de nosaltres si la nostra mirada cap als necessitats prescindís de la misèria espiritual que sovint s’amaga en el cor de l’home i el fa patir profundament, malgrat que tingui molts béns materials!”

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!