Presentada la relació del Sínode sobre la Família

El cardenal Peter Erdö, relator general del Sínode, ha presentat la Relació després de la discussió de la III Assemblea General Extraordinària sobre la Família, que recull les reflexions principals que els pares sinodals han emès durant aquests dies i que constitueix la base per als documents finals del Sínode.

Aquesta relació consta de tres línies: escoltar el context sociocultural en el qual viuen les famílies; confrontar-se sobre les perspectives pastorals que cal comprendre i tenir la mirada posada en Crist i el seu Evangeli.

També s’afirma que cal una “dimensió nova de la pastoral familiar” que faci madurar les llavors, com són els matrimonis civils caracteritzats per l’estabilitat, l’afecte profund, la responsabilitat amb els fills i que poden conduir al vincle sacramental.

L’Església, ha dit el purpurat, és veritable “casa paterna”, “torxa enmig de la gent”, que ha d’acompanyar “amb paciència i delicadesa”, “amb atenció i cura els seus fills més fràgils, aquells marcats per l’amor ferit i perdut” i donar-los “confiança i esperança”.

Sobre l’accés al sagrament de l’Eucaristia per part dels divorciats tornats a casar, la relació enumera els suggeriments principals que han sorgit al Sínode: mantenir la disciplina actual, posar en pràctica una obertura més gran per a casos particulars i optar per la via “penitencial”. De la “comunió espiritual” es diu que cal més aprofundiment teològic i es demana més reflexió sobre els matrimonis mixtos i els “problemes greus” vinculats a la diversa disciplina nupcial de les Esglésies ortodoxes.

Pel que fa a les persones homosexuals, se subratlla que tenen “dots i qualitats per oferir a la comunitat cristiana”. Es demana que l’Església sigui “casa acollidora” mantenint, però, el “no” a les unions homosexuals. Sense negar les problemàtiques morals relaciones a aquestes unions, es constata que hi ha casos en els quals el suport mutu fins al sacrifici constitueix una ajuda preciosa per a la vida de les parelles. A més, l’Església reclama una atenció especial per als nens que viuen amb parelles del mateix sexe i reafirma que en primer lloc ha de prevaldre el dret dels petits.

El cardenal Erdö ha destacat que el diàleg sinodal s’ha desenvolupat “amb gran llibertat i amb un estil d’escolta recíproca”. També ha recordat que les reflexions proposades fins ara no són decisions ja preses. El camí continuarà amb el Sínode general ordinari, també sobre la família, programat per a l’octubre del 2015.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!