Nota de l'escola cristiana davant del contenciós per raons lingüístiques

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha fet pública una nota informativa davant els contenciosos per raons lingüístiques que afecten 4 de les seves escoles adscrites. En la nota, s’explica quina és la situació d’aquestes escoles arran del requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als directors per tal que prenguin mesures cautelars o d’execució de la sentència. Segons explica la nota informativa:

1. Per a cada centre s’han presentat sengles escrits tot sol·licitant la personació de la titularitat del centre i de l’AMPA com a parts del procés. En els escrits se sol·licita també la nul·litat d’actuacions i la suspensió de la interlocutòria que requereix l’actuació de la direcció del centre.

2. El TSJC, per ara, ha respost només els escrits relatius a un dels centres. En la resposta admet la personació i dóna termini per a la formulació d’un recurs que es presentarà en breu.

3. Pel que fa als altres centres, es resta a l’espera de la resposta del Tribunal i, en cas que s’exhaureixi el termini sense que el Tribunal s’hagi pronunciat, se l’informarà de les dificultats per executar la interlocutòria i d’altres circumstàncies tot reiterant la voluntat de les titularitats i les AMPAs de presentar recurs.

4. Per tant, no es preveu, ara per ara, de canviar el normal desenvolupament de l’activitat acadèmica dels centres ni els seus usos lingüístics.

Aquest plantejament, segons informa la nota, és unànime en les quatre titularitats dels centres afectats i es fa d’acord amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i el Departament d’Ensenyament.

“Confiem”, conclou la nota, “que mitjançant els recursos i d’altres actuacions jurídiques, puguem mantenir el model lingüístic dels nostres centres, que entenem que s’ajusta plenament a allò que fixa la legislació educativa catalana i és el que en tot moment hem defensat, car és el model que garanteix la cohesió social”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!