Quina és la raó de la creació d’una empresa social vinculada a Càritas? Els projectes socials com les empreses d’inserció i els centres especials de treball busquen millorar les condicions de vida de les persones, és a dir, implementar solucions a problemes quotidians de grups socials desfavorits. Aquest és un dels signes d’identitat més importants per a Càritas.

El valor de l’acompanyament és l’ADN d’una empresa d’inserció i també la base de l’acció de Càritas, segons la definició que tenim en el model d’acció social de Càritas: “Càritas treballa des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos. El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els camins més que en les fites.”

Considerem, doncs, que les actuacions d’empreses socials han de ser significatives per a l’acció de Càritas en la mesura que siguin capaces d’abordar problemes socials, econòmics i mediambientals reals de la societat, encarnada en cadascun dels usuaris de Càritas.

Pel que fa a la nostra experiència a Urgell, durant aquest procés —iniciat el 2015 amb la creació de l’empresa d’inserció i el 2020 amb la creació del Centre Especial de Treball Grapats— hem après que l’essència dels nostres projectes d’economia social és trobar un equilibri entre el propòsit social i la capacitat de generar ingressos, entre integrar la seva missió en el seu model de negoci i en la manera que opera. En buscar aquest equilibri de gestió no ens podem oblidar que la clau de l’èxit és la inserció laboral, tot i les dificultats que hi ha amb el personal que atenem.

La missió de Càritas no és la de crear empreses per generar ingressos per la seva activitat, certament. En tot cas, l’empresa és un recurs per a l’acció social. La raó de ser d’aquest tipus d’economia solidària està en la definició del seu model, un model basat en les persones.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!