La festa del beat Pere Tarrés té enguany un caire especial en escaure’s el vintè aniversari de la seva beatificació per Joan Pau II. La celebració eucarística d’enguany a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, on hi ha les relíquies del beat, serà presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona David Abadías. Serà a les 19.30. Parlem amb Mn. Pere Montagut, vicepostulador de la causa de canonització.

Quina és la importància de mantenir viu el llegat i testimoni del beat Pere Tarrés?

El Dr. Pere Tarrés és ja un beat, per tant, ens pot concedir gràcies espirituals i materials que enforteixin i alleugin el pelegrinatge de la fe mentre caminem per aquest món. Ens podem encomanar a la seva intercessió per obtenir aquells favors que provenen de la seva santedat personal i de l’exemple de la seva vida tal com es va fer conèixer entre nosaltres: com a jove compromès amb l’apostolat entre els joves, com a metge que descobreix el valor del sofriment i de la malaltia, i com a sacerdot amb l’ofrena del seu cor al Cor de Crist per estimar com Ell amb un amor total i desinteressat.

“Ens podem encomanar a la seva intercessió per obtenir aquells favors que provenen de la seva santedat personal i de l’exemple de la seva vida”

Imatge de Pere Tarrés a Sant Vicenç de Sarrià, on es conserven les relíquies del beat. Foto: Agustí Codinach

Què ens diu la vida i obra del beat Pere Tarrés al món d’avui?

La seva vida d’unió amb Crist i la seva vocació cristiana que arribarà a la consagració sacerdotal és un exemple transparent d’entrega a l’Amor més gran. En primer lloc, destaca el treball sobre la seva vida interior. Fins i tot al front de guerra, com a metge i laic, no deixa d’aprofitar qualsevol moment per pregar, estudiar o escriure l’estat de la seva ànima, per fer propòsits per millorar-se o corregir-se, i d’orientar el seu futur d’acord amb la voluntat de Déu. Pere Tarrés conserva sempre una mirada i sentit sobrenatural sobre el moment històric que visqué. Amb una gran llibertat d’esperit tot és poc per col·laborar amb Crist i el seu designi salvador sobre tots els homes.

“Pere Tarrés conserva sempre una mirada i sentit sobrenatural sobre el moment històric que visqué”

Se celebra el 20è aniversari de la beatificació. Què ha significat aquest fet en l’increment de la devoció, també amb vistes a la canonització?

Als 20 anys de la celebració de la seva beatificació tenim el repte de fer conèixer la seva vida, testimoniatge i escrits. Els miracles són la prova de la unitat entre l’Església del cel i la de la terra. Els demanem, si Deú vol, perquè el camí de la canonització arribi a bon terme. Però sempre és més important l’extensió de la devoció. La rica personalitat del nostre beat el fa encara més atractiu en els nostres temps. El missatge del beat Tarrés porta als joves l’amor a la castedat i a la puresa, la fortalesa de ser un veritable apòstol i una fe valenta que no es fa enrere en les adversitats. El seu missatge com a metge ens parla de la dedicació al proïsme sense càlculs, de descobrir-hi el Crist sofrent, fins a l’extrem de posar-se en el seu lloc; ens ajuda a descobrir tantes malalties contemporànies i els malalts que cal consolar i alliberar. Com a sacerdot, el beat Pere Tarrés reconeix que ha arribat al cim de la identificació amb el Cor de Crist. Per això, canta les grandeses de Déu en tota la creació, es confia a la Verge Maria con un fill a la seva Mare i s’exigex incansablement perquè ha rebut moltes delicadeses i predileccions divines. Tant de bo que el nostre beat desvetlli noves vocacions al sacerdoci perquè no manquin mai pastors que portin el poble sant de Déu pel camí de la veritat evangèlica i de la grandesa de la vida humana que és la vocació divina.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!