A Catalunya, l’any 2020, gairebé 150.000 persones més grans de 80 anys vivien soles, segons les dades de l’INE i de l’IDESCAT. La majoria eren dones.

La soledat, doncs, és una de les principals afectacions que pateix la gent gran. Moltes vegades és per manca de xarxa social i familiar, però de vegades ho és per qüestions tan prosaiques com el fet de no poder baixar al carrer en no disposar d’ascensor.

Les persones grans formen part del col·lectiu dels descartats de què parla el papa Francesc, de les engrunes d’una societat que tot sovint només valora el rendiment, la utilitat i la productivitat. Per això, en el primer pla d’aquesta setmana, que dediquem al maltractament a la gent gran, els experts conclouen que la principal forma de maltractament és la invisibilitat, la soledat, el fet de no tenir-los en compte, de no escoltar la seva veu ni tot el llegat que tenen per transmetre.

Les persones grans són perifèria existencial a la qual el Papa ens convida a sortir. Per això, va voler instituir la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran que se celebra cada any el diumenge més proper a Sant Joaquim i Santa Anna. Enguany s’escau el diumenge 23 de juliol amb el lema “L’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació” (Lc 1,50).

“No els deixem sols —ens diu el Papa en el seu missatge—, la seva presència a les famílies i les comunitats és valuosa, ens fa conscients de compartir la mateixa herència i de formar part d’un poble en què es conserven les arrels. Sí, són els ancians els qui ens transmeten la pertinença al Poble sant de Déu. Tant l’Església com la societat els necessita. Ells entreguen al present un passat necessari per construir el futur. Honorem-los, no ens privem de la seva companyia i no els privem de la nostra; no permetem que siguin descartats.”

I com una manera concreta d’animar a visitar els ancians, el papa Francesc ha volgut dotar la III Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran del benefici de la indulgència plenària. Així, rebran la indulgència els qui participin en les diferents celebracions religioses, però també els fidels que dediquin un temps adient a visitar els seus germans ancians necessitats o en dificultat: malalts, abandonats, discapacitats, etc.

La Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran és, per tant, una bona oportunitat per sortir a les perifèries més properes, les de la gent gran.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!