El Domund celebra l'alegria de la fe

Diumenge 19 d’octubre se celebra el Domund, el diumenge mundial de les missions. Dia en què tota l’Església prega i col·labora econòmicament en favor de l’activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres.

Per a la jornada d’enguany, les Obres Missionals Pontifícies (OMP) han proposat com a lema “Reneix l’alegria”, inspirant-se en el missatge que el papa Francesc ha donat a l’Església per a aquest dia. Com explica el director nacional de les OMP, Anastasio Gil, “juntament amb la pregària perquè Déu susciti moltes i fidels vocacions per a la missió, és urgent considerar que la cooperació econòmica amb les necessitats pastorals de l’Església universal és absolutament necessària. El Domund és l’ocasió per promoure un corrent de solidaritat amb les Esglésies i comunitats més necessitades sense particularismes ni preferències”.

Espanya és el país que més missioners envia a l’Església universal. Hi ha uns 13.000 missioners espanyols arreu del món, repartits en 130 països. Les dones representen el 54,47% dels missioners. Des del 2012, la proporció de missioners laics ha augmentat un 2,4%. També hi ha un centenar de bisbes missioners espanyols que han estat ordenats a la missió.

Després dels Estats Units, Espanya és el país que més diners envia a les missions. L’any passat va destinar 10.212.912,38 euros a les missions. Fins a principis del 2014, la direcció nacional d’OMP Espanya va enviar els diners acordats a 438 projectes a 77 països, a través de les nunciatures apostòliques a les quals pertanyen aquests projectes.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!