El nou bisbe de Tortosa, Mons. Sergi Gordo, ja ha presentat el nou Pla Estratègic de Càritas Diocesana per al proper quadrienni 2023-2027. El document, aprovat per unanimitat en l’assemblea general extraordinària de l’entitat, planteja tots els eixos d’actuació previstos per treballar en els pròxim anys. 

Aquests eixos, com diu Gordo, estan pensats per fer front a tres grans reptes:  contemplar la realitat de la situació dels pobres; mostrar la misericòrdia de Déu centrant-se en les persones, i testimoniar la fe i la caritat des de la comunitat. El document, a més, s’avaluarà periòdicament per comprovar el grau d’assoliment dels seus objectius, per aconseguir que l’entitat continuï creixent: “Com deia el papa Benet XVI, l’amor necessita també una organització”, reconeix el bisbe de Tortosa. 

Pel que fa als principals eixos d’actuació del nou Pla Estratègic, Gordo n’ha definit cinc de principals: la comunitat cristiana, l’atenció i acompanyament sociocaritatiu, la presència i transformació social, el desenvolupament de persones i la seva participació, i la gestió sostenible i innovadora del bon govern. 

Amb aquest document, el bisbe de Tortosa espera que Càritas continuï en la seva tasca com a “canal d’acció de la comunitat eclesial”, i que d’aquesta manera “cada acció de solidaritat contribueixi a fer un món millor. Perquè sí, un altre món és possible, però des de l’Evangeli de Jesús”. 

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!