El dissabte 8 de juny, Mons. Sergi Gordo Rodríguez va convocar la reunió constitutiva del Consell Pastoral Diocesà (CPD) al Seminari. El Consell és un organisme eclesial constituït per fidels, preveres i diaques, membres de vida consagrada i laics que ajuda el bisbe diocesà amb els seus consells, en bé de tota l’Església diocesana. El papa sant Pau VI a Ecclesiae Sanctae ens diu que la finalitat del CPD consisteix a fer possible que “la vida i l’activitat del poble de Déu siguin més conformes a l’Evangeli”. S’inicià la reunió amb la pregària litúrgica de l’hora menor: tèrcia.

La cancellera-secretària general, Alba Vilaplana, lliurà a cada membre del Consell la documentació preparada per a la celebració de la primera reunió. Entre altres documents hi havia el decret de modificació dels estatuts del CPD de la diòcesi de Tortosa i el decret de constitució del CPD. A continuació, vam passar al següent punt de l’ordre del dia: la salutació del bisbe. “En primer lloc —va dir Mons. Gordo—, vull agrair la vostra acceptació per formar part del CPD. Els membres del CPD han de ser en la mesura del possible els portaveus del nostre bisbat, per tal d’arribar als laics dels arxiprestats i també ser transmissors dels temes que hem tractat i dels que volem tractar.”

Després de la salutació del bisbe, es procedí a la lectura del decret de constitució del CPD i a mesura que s’anaven llegint els noms dels membres del Consell, cada un d’ells feia una breu presentació sobre la seva persona i el motiu pel qual havia estat escollit/designat per formar part del CPD. Tot seguit, el bisbe Sergi els adreçà unes paraules: “El nomenament el teniu per a tres anys. Treballeu amb il·lusió i alegria. Serviu el Senyor amb alegria.” A continuació, es realitzà la votació per escollir el secretari/ària del CPD, seguint la normativa establerta. Sortí elegida com a secretària Maria Joana Querol.

Es van presentar alguns temes per consultar o informar i continuà la reunió amb el diàleg dels membres fins a les 14 h, quan al menjador del Seminari van compartir un dinar de germanor. Havent dinat i amb l’esperança posada en l’ajuda del Senyor per aquest camí de servei a la diòcesi, es van acomiadar fins la propera reunió.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!