Càritas Europa assegura que l'austeritat no funciona

El nou informe de Càritas Europa sobre l’impacte de la crisi revela nivells de pobresa preocupants i privacions als set països de la Unió Europea que han estat colpejats més durament per la crisi: Xipre, Grècia, Irlanda, Itàlia, Portugal, Romania i Espanya.

Segons Càritas, la incapacitat de la UE i dels seus estats membres de donar suport concret i amb l’abast necessari a les persones amb dificultats, de protegir els serveis públics essencials i de crear feina contribuirà a una perllongació de la crisi.

L’informe, titulat Pobresa i desigualtats a l’alça: l’única solució que cal són sistemes socials, està disponible només en anglès i és la tercera edició anual d’una sèrie d’anàlisi en profunditat fet per Càritas Europa sobre les repercussions que les polítiques d’austeritat tenen en els ciutadans de la UE.

L’estudi descriu una Europa injusta, en la qual el risc social augmenta, els sistemes socials són reduïts i les persones i les famílies estan sota pressió. Mostra una Europa on la cohesió social es desfà i on la confiança de les persones en les institucions s’afebleix cada cop més. Amb aquest informe, Càritas Europa qüestiona durament el discurs oficial, que suggereix que el pitjor de la crisi econòmica ha acabat. Però la crisi no ha finalitzat i les opcions polítiques actuals tenen un impacte negatiu en les persones vulnerables.

Conclusions principals

L’informe mostra clarament com els pobres continuen pagant per una crisi que no van causar i que cada vegada són més pobres. Les conclusions es basen en els testimonis de vida dels que són testimonis les diferents Càritas europees a través del seu treball amb els pobres. Entre aquestes conclusions destaquen:

* les polítiques de prioritzar l’austeritat no funciona per a Europa. Càritas Europa proposa solucions alternatives.

* hi ha deficiències greus en els sistemes de benestar social de molts països europeus.

* el nou enfocament ha de ser multisectorial per situar Europa en un rumb nou i complir les promeses de l’Europa social.

* cal trobar una solució justa a la crisi del deute i reconèixer que la conversió del deute bancari en deute sobirà ha estat injust per als països afectats.

L’informe subratlla una sèrie de recomanacions tant per als qui són els responsables principals de la presa de decisions com per a les parts interessades, juntament amb les institucions comunitàries, les autoritats nacionals i regionals, i les organitzacions de la societat civil. Entre aquestes recomanaciones, cal destacar:

* garantir uns ingressos mínims per a tothom: cada govern nacional ha de dotar-se d’un mecanisme per garantir que totes les persones rebin prou ingressos per viure amb dignitat.

* evasió fiscal: cal abordar l’evasió fiscal i introduir sistemes justos de fiscalitat perquè tots els sectors de la societat contribueixin amb una quota justa i perquè, qui pugui fer-ho, pagui més.

Segons el secretari general de Càritas Europa, Jorge Nuño Mayer, “creiem que aquest informe contribueix a prendre més consciència sobre l’impacte de la crisi en els grups vulnerables. Fa una crida a adoptar solucions polítiques alternatives i recorda que els polítics tenen diferents possibilitats quan decideixen quines mesures adoptar per pal·liar els pitjors efectes de la crisi. El món que documenta aquest informe no és just. I constata que haver donat prioritat a les mesures d’austeritat no ha solucionat la crisi, sinó que ha causat problemes socials que tindran un impacte durador“.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!