Els capellans obrers són un col·lectiu de la Pastoral Obrera que, a banda de ser preveres, opten per treballar i, per tant, guanyar-se la vida com ho fan pràcticament tots els ciutadans. “Els capellans obrers eren minoria quantitativament parlant, però cal contrastar-ho amb l’experiència qualitativa del fenomen”, assegura la historiadora Neus Baena Gallardo, que l’any passat va defensar una tesi doctoral a la Uni·versitat Rovira i Virgili que tractava precisament sobre aquest col·lectiu amb el títol: Fills del seu temps. Els capellans obrers de Tarragona. Món Obrer, Antifranquisme i repressió 1951-1977.

Els capellans obrers van treballar a diverses fàbriques de fusta, de vidre, del sector tèxtil, i van viure als barris perifèrics.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!