“Ha estat un diàleg espiritual en un ambient de comunió”, ha destacat Jesús Vidal, president de la Subcomissió Episcopal per als Seminaris, en la roda de premsa posterior a la trobada dels bisbes espanyols amb el papa Francesc i els responsables del Dicasteri per al Clergat de la Santa Seu. La trobada ha tingut lloc dimarts 28 de novembre al matí.

Com a bisbe referent per a aquest procés de discerniment i impuls de la formació als seminaris, s’ha nomenat precisament Jesús Vidal, que en la roda de premsa també ha destacat l’impuls rebut a continuar treballant en la implantació del pla de formació que subratlla la Ratio fonamentalis. I ha afegit: “El Papa ens ha demanat que continuem avançant en el camí de la col·laboració entre diòcesis i que tinguem cura de l’heterogeneïtat de la cultura espanyola.”

En la roda de premsa, el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha dit amb to d’humor que “la trobada no era per estirar les orelles ni condemnar, sinó per parlar”. “Estem en un canvi d’època molt important per al qual els pastors ens hem de preparar bé”, ha afegit. I ha reconegut que “probablement hi haurà reagrupació de seminaris perquè la unió fa la força”. En la roda de premsa també ha participat el secretari general de la CEE, Francisco César García Magán.

Trobada convocada la darrera setmana d’octubre

Aquesta reunió, convocada la darrera setmana d’octubre, ha servit per donar compte del resultat de la visita apostòlica als seminaris espanyols que va tenir lloc el primer trimestre del 2023. Els prelats han mantingut una extensa conversa amb el Sant Pare sobre els seminaris i la formació necessària. Tot seguit han rebut el document de treball elaborat pel Dicasteri per al Clergat.

La trobada ha començat a les 8 del matí amb un temps de pregària dirigit pel cardenal caputxí Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontifícia, que ha dirigit una meditació basada en l’esdeveniment de la Pentecosta, sobre la necessitat i la importància de la trobada personal amb Jesucrist dels sacerdots i seminaristes. Durant l’estona de reflexió, el papa Francesc s’ha unit a la trobada. Després de la meditació, el cardenal Omella ha dirigit la salutació al Sant Pare agraint la invitació a aquesta trobada i la visita apostòlica realitzada.

Immediatament després, ha començat un diàleg extens de més de dues hores amb el Pontífex, centrat en la qüestió dels seminaris. S’han abordat temes com ara la formació als seminaris, l’experiència pastoral dels seminaristes o la importància de les diverses dimensions de la formació (pastoral, espiritual, teològica i humana, entre d’altres). Després de la trobada amb el Sant Pare i un breu descans, ha tingut lloc la reunió amb els membres del Dicasteri, que han traslladat als bisbes espanyols les conclusions del document de treball.

Els membres del Dicasteri han assenyalat els accents importants que ja recull el text per a la formació dels seminaristes, aprovat per la Conferència Episcopal, com també en allò que s’ha d’insistir en endavant. A partir del text, s’ha iniciat un diàleg entre els bisbes espanyols i els membres del Dicasteri per poder desenvolupar les recomanacions traslladades, que tenen com a objectiu formar sacerdots missioners per a una Església en sortida.

El document requereix que, els propers anys, aquest projecte s’afronti amb flexibilitat, sense rigors, adaptant a les circumstàncies de cada província eclesiàstica o diòcesi. Els responsables del Dicasteri han manifestat la seva disponibilitat a col·laborar amb el desenvolupament d’aquestes mesures a les diverses diòcesis i seminaris.

Una visita entre el gener i el març

El Dicasteri per al Clergat va promoure la visita apostòlica als seminaris espanyols, que va ser encomanada a dos bisbes uruguaians: Arturo Eduardo Fajardo, bisbe de Salto, i Milton Luis Tróccoli, bisbe de Maldonado-Punta del Este – Minas. La visita va tenir lloc entre l’11 de gener i el 3 de març del 2023.

En aquest temps van conèixer 55 centres de formació espanyols, a més del Col·legi internacional Bidasoa i el Centre de Formació Comillas. En arribar a Espanya, els visitadors van ser rebuts pel president de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris, l’arquebisbe Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell; i pel president de la Subcomissió de Seminaris, Jesús Vidal, bisbe auxiliar de Madrid. També van participar en les recepcions els secretaris de la Comissió i la Subcomissió a la Conferència Episcopal, Juan Carlos Mateos i Sergio Requena. Les visites es van fer en dues rutes simultànies, cadascuna amb un dels bisbes visitadors. 

A Espanya hi ha erigits 86 seminaris, distribuïts en diverses cases de formació. Hi ha un seminari interdiocesà a Catalunya, 14 seminaris que acullen una casa de formació per a seminaristes d’altres diòcesis i 40 centres que acullen els seus propis seminaristes. D’aquests 40, 29 són de les diocesis i 15, seminaris Redemptoris Mater. Hi ha també una comunitat de formació d’una realitat eclesial d’àmbit diocesà.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!