Fruit del treball conjunt entre el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i l’Església catòlica en matèria de fiscalitat, el Govern d’Espanya i la Conferència Episcopal Espanyola, amb l’assentiment de la Santa Seu, han assolit un acord pel qual es tramita davant la Santa Seu la renúncia a les exempcions, derivades dels Acords, que afecten les Contribucions Especials i a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Amb aquest finalitat, el Govern procedirà a la derogació de l’ordre ministerial del 5 de juny del 2001 del Ministeri d’Economia i Hisenda on es regula la inclusió de l’ICIO en l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics. L’acord es desenvolupa en la voluntat compartida entre el Govern d’Espanya i la Conferència Episcopal Espanyola d’equiparar el règim fiscal de l’Església catòlica amb les entitats sense afany de lucre, segons el principi de no-privilegi i no-discriminació.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!