La Fundació Vedruna Catalunya Educació i l’Hospital Sant Joan de Déu-Barcelona impulsen conjuntament el Projecte de Millora del Rendiment Escolar (Programa Mind Escoles). Les dues institucions comparteixen una trajectòria en la recerca educativa i de salut des del curs 2012-2013.

El Programa Mind Escoles té com a principal objectiu detectar, diagnosticar i tractar el conjunt de factors que afecten l’aprenentatge i la conducta en els alumnes de 2n EP per tal de procurar una ràpida millora del rendiment acadèmic de l’alumnat detectat, evitar el posterior inici de conductes disruptives i reduir el fracàs i l’abandonament escolar. Amb aquest projecte també es contribueix a potenciar la recerca i transferència del coneixement a través de la investigació activa.

Aquest projecte es materialitza a les escoles Vedruna de Catalunya en tres fases d’intervenció. Una primera fase, anomenada fase de Cribratge, on les famílies que ho desitgen juntament amb els tutors omplen uns qüestionaris vinculats a aspectes relacionats amb l’atenció, la lectoescriptura i la personalitat; una segona fase, anomenada de Diagnòstic, on participen de manera voluntària tot l’alumnat que ha donat positiu en la primera fase. I la tercera fase, anomenada de Tractament, on l’alumnat té la possibilitat, si així ho desitja la família, de realitzar una intervenció psicopedagògica dins el mateix centre amb els professionals especialistes del mateix HSJD.

Els principals resultats obtinguts en el marc del projecte ens confirmen que entre un 15% i un 22% dels alumnes que han realitzat el cribratge presenten trastorns psicopatològics i de l’aprenentatge lligats al neurodesenvolupament, xifres similars a la resta de països desenvolupats. Atès que han participat diverses escoles del territori català, es pot considerar que la presència de psicopatologia es distribueix de manera uniforme en tots els estrats socials.

També observem que els escolars que presenten algun d’aquests trastorns mostren un rendiment acadèmic inferior al dels seus companys de classe, independentment del tipus d’escola en què estudien, factor que multiplica per 5 la probabilitat de no assolir les competències bàsiques requerides pel Departament d’Educació.

Finalment, destaquem que aquest projecte ha permès una excel·lent i ràpida interacció entre alumnes, professors, familiars i terapeutes, per tal d’abordar molt aviat els trastorns del neurodesenvolupament detectats.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!