Els preveres i diaques del bisbat de Sant Feliu de Llobregat van participar en les XIX Jornades Diocesanes de Formació i Espiritualitat que, un any més, van tenir lloc al monestir de Montserrat. Durant els dies 19, 20 i 21 de febrer passat es va aprofundir en el sentit pastoral i ministerial del lema diocesà d’enguany: “Som cridats. Cridats a ser poble.”

El primer dia el prior de Montserrat, el P. Bernat Juliol, va predicar una meditació per a una estona de recés espiritual. El monjo benedictí va presentar la figura de sant Pau com aquell que va ser transformat per la trobada amb Jesús, va concretar la necessitat que el prevere o diaca sigui el lloc on tothom pugui trobar el Crist.

Al vespre, va ser ocasió de dialogar amb el bisbe Agustí i contrastar les dificultats i els grans reptes de la situació de l’Església actual com a instrument de presentar el Crist com a novetat transformadora.

L’endemà, dimarts 20 de febrer, va ser Joan Enric Vives Sicília, arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, el que va recollir en els ensenyaments del papa Francesc les dues propostes que són molt pertinents per a la vida i el ministeri del capellà: cal que faci un canvi de mentalitat per sortir en missió, no tant esperar que la gent vingui, i un canvi en el sentit del testimoniatge, no convèncer per imposició sinó aplegar nous membres per a les comunitats cristianes per atracció.

No va faltar a les Jornades el diàleg amb el P. abat de Montserrat, Manel Gasch, que va informar del mil·lenari del monestir que es començarà a commemorar a partir del 8 de desembre i durant tot l’any 2025.

Les Jornades han permès sobretot mantenir la convivència fraterna entre el clergat i renovar la comunió amb el bisbe, pastor i mestre; així mateix, poder gaudir assaborint la litúrgia benedictina del monestir de Montserrat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!