El grup d’investigació Família, Educació i Escola Inclusiva (TRIVIUM) de la Universitat Abat Oliba CEU ha fet un pas substancial en el desenvolupament del Projecte d’Investigació Foment de la resiliència en l’educació primària: innovació i formació contínua del professorat (ANDREIA).

Es tracta de la implementació en més de vint centres escolars d’una aplicació dissenyada per treballar la resiliència a les aules a través de narracions literàries i audiovisuals inspirades en alguns dels passatges més destacats de la tradició literària clàssica i contemporània. Hi participen centres públics i concertats

Els recursos didàctics que ofereix AndreiaApp s’estructuren en itineraris relacionats amb diferents pilars de la resiliència o el desenvolupament de competències transversals

Per exemple, l’empatia, el vincle afectiu, l’autoestima, la resolució de problemes o les habilitats socials. En cadascun d’aquests itineraris, els docents de les escoles troben narracions literàries o audiovisuals seleccionades per treballar aquests conceptes dins l’aula. 

La font d’aquestes narracions és, fonamentalment, la literatura, ja que tant AndreiaApp com l’enfocament general del projecte d’investigació es fonamenta en el poder de la narració literària per activar processos de mimesi i catarsi en la persona.

Duen, així, a la pràctica els plantejaments escola neoaristotèlica, en la línia dels treballs del Jubilee Centre for Character and Virtues de la University of Birmingham. 

AndreiaApp és compatible amb Android i es troba allotjada a Play Store. De moment, únicament la poden utilitzar els centres que estan col·laborant amb la implementació en el marc del projecte d’investigació. Posteriorment, estarà disponible per a qualsevol centre educatiu que en vulgui fer ús. 

El Projecte ANDREIA, que compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, és part de les activitats del grup d’investigació TRIVIUM de la UAO CEU. Aquest grup para atenció preferent al paper insubstituïble de la narració en la formació de la persona. Amb aquest plantejament general, anualment organitza els congressos internacionals Word in Education, que enguany aconsegueixen la desena edició. 

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!