Un lloc d’honor per a la Paraula de Déu

Cap església sense Bíblia, cap família sense la Paraula de Déu. Aquest és el lema de la nova edició bíblica Bíblia de la Comunitat #Bcom, editada conjuntament per l’Associació Bíblica de Catalunya (ABCat) i el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL). L’objectiu és que tota l’Església de Catalunya posi la Bíblia en un lloc d’honor, visible a tots els fidels. I d’aquesta manera posar en pràctica el suggeriment del Sínode sobre la Paraula de Déu i de l’exhortació apostòlica postsinodal Verbum Domini (VD) de Benet XVI. Igualment, es pretén que també es pugui entronitzar a totes les llars cristianes la Paraula de Déu.

Aquesta nova edició té un format gran, mida DIN-A4 (210 mm x 297 mm). El pròleg és de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, i les il·lustracions de Perico Pastor. Per a aquesta edició, l’artista ha dissenyat la coberta i 21 làmines a tot color amb escenes rellevants de l’Escriptura. El text bíblic és el propi de la dotzena edició de la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI). A més, presenta un apèndix de cites bíbliques corresponents a les lectures i els salms de la celebració eucarística de tots els dies de l’any litúrgic.

Com explica a Catalunya Cristiana Jaume Fontbona, president del CPL, “la Bíblia ha de tenir un lloc per ser llegida i recordar que la Paraula de Déu és viva i actual. I la mida i el disseny de la #Bcom és perquè ocupi un lloc solemne en les nostres comunitats i en les nostres llars. A les esglésies, hauria d’ocupar un lloc solemne al costat del sagrari, com recorda Benet XVI en la VD (n. 68). I a les nostres llars perquè pugui ser ocasió de pregària i de record de la presència viva de Déu”.

També Joan Magí, president de l’ABCat, ens recorda que “Benet XVI, en la VD ofereix el suggeriment sinodal d’una pràctica que es fa ja en molts indrets arreu del món. Diu textualment: ‘Els pares sinodals suggereixen que a les esglésies es destini un lloc de relleu on es col·loqui la Sagrada Escriptura també fora de la celebració (n. 68). Amb aquesta nova edició de la Bíblia volem facilitar aquesta pràctica a casa nostra'”.

El nom de “Bíblia de la Comunitat” és, segons Jaume Fontbona, “perquè és la Bíblia que tota la comunitat ha de fer-se seva, tot recordant que la Paraula de Déu s’ofereix a la comunitat de filles i fills de Déu que es troben en un lloc. I també perquè serveixi per a la pregària de la comunitat. La mida de la Bíblia, així com els índexs que conté, la fan ideal per a la litúrgia eclesial, atès que s’hi troben les citacions dels llibres de la Bíblia que es llegeixen els dies ferials, els festius, les solemnitats i els diumenges. No li podria escaure un altre nom millor”. Joan Magí afegeix que amb aquest nom se la vol distingir “d’altres edicions de la BCI i perquè està pensada per a l’ús de les comunitats i famílies i es posa a la disposició de totes les comunitats i famílies que la vulguin fer servir”.

Jaume Fontbona constata que cada vegada hi ha més catòlics que valoren el coneixement i l’estudi de la Bíblia: “Molts s’apunten a cursets bíblics. Moltes parròquies tenen grups on es fa estudi de l’Evangeli, o es prega a partir de la Paraula de Déu (lectio divina). Els moviments apostòlics d’Acció Catòlica (AC), tant d’infants, com de joves, com d’adults, valoren la Bíblia com a moment clau de trobada amb Jesucrist mort i ressuscitat, que convida a descobrir la voluntat de Déu en la pròpia vida i acció. També els moviments d’AC fan estudi de l’Evangeli i preguen des de la meditació i estudi de la Paraula de Déu.”

I és que la Bíblia continua sent un “llibre clàssic”. Per això, Joan Magí creu que “la Bíblia és un llibre de tots els temps, la trobem en tot el gran ventall cultural de la humanitat. L’interès per la Bíblia el trobem en totes les edats. Com a botó de mostra podem referir-nos al Concurs Bíblic de Catalunya organitzat pel Grup Avant-Terrassa, de la Federació de Cristians de Catalunya, que enguany posarà trenta espelmes en el seu pastís d’aniversari”.

També Jaume Fontbona opina que és un “clàssic”: “És un llibre de llibres, ja que mostra la fe d’un poble que fa camí a través de la història, un poble de pobles que relata la seva experiència de fe i la deixa com un símbol per a la posteritat. Si es vol conèixer la humanitat, cal llegir el Llibre de llibres.”

Des del Concili Vaticà II es percep un interès i afecte més gran per la Paraula de Déu. Per a Joan Magí, “la constitució dogmàtica Dei Verbum ha donat gran impuls a la revaloració de la Paraula de Déu en la vida de l’Església, a la reflexió teològica sobre la revelació divina i l’estudi de la Sagrada Escriptura (VD, n. 3). A casa nostra, l’Associació Bíblica de Catalunya, que és Interconfessional, ha complert quaranta anys i, units a les Societats Bíbliques i a l’Editorial Claret, portem tretze edicions de la BCI”.

Divulgar la Paraula de Déu és una tasca ineludible de l’Església, i amb aquesta nova edició es pretén no només que la Bíblia tingui un lloc ben visible i destacat al temple, sinó també a les llars, de manera que sigui un punt de referència per al nucli familiar. Per a Jaume Fontbona, es tracta d’un repte assequible: “Crec que sí, sobretot si els rectors de parròquies i santuaris i els responsables dels llocs de culte, santuaris o cases d’exercicis volen que la Paraula de Déu tingui un lloc rellevant. Potser serà més difícil que cada família trobi un lloc rellevant a la seva llar per a la Paraula de Déu.”

La Bíblia de la Comunitat #Bcom sortirà al carrer el 15 de març a un preu de 60 euros. Tanmateix, qui encarregui exemplars d’aquesta Bíblia fins al 10 de març podrà aconseguir-la a un preu de 45 euros. A més, les Bíblies encarregades amb anterioritat al dia 10 seran enviades de franc com a paquet postal entre els dies 15 i 25 de març. Més informació: www.abcat.cat/biblia-de-la-comunitat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!